Glavni projekt zgrade DV Kotoriba

eufond

NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (DOGRADNJA) JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREDŠKOLSKA USTANOVA – DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

NAZIV KORISNIKA: Dječji vrtić Kotoriba, Ignaca Svetomartinskog 1, 40329 Kotoriba

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE I KONTAKT OSOBA ZA PROJEKT: Maja Jambrešić, ravnateljica, djecjivrtickotoriba@gmail.com, 098/1788-761

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je povećanje korisnog prostora postojeće zgrade Dječjeg vrtića Kotoriba za djecu jasličke dobi te rekonstrukcija postojeće zgrade. Rekonstrukcijom se predviđa energetska obnova postojećeg dijela zgrade i djelomična reorganizacija prostora uz opremanje. Dogradnjom postojeće zgrade osigurat će se upis djece jasličke dobi i omogućiti kvalitetnija infrastruktura za odgoj djece što će u konačnici poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva. Smještaj djece jasličke dobi zahtijeva dodatno zapošljavanje odgajatelja čime će se smanjiti lokalna nezaposlenost.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Očekivani rezultat projekta je povećani korisni prostor za djecu i djelatnike vrtića. Uz zapadni dio postojeće zgrade dogradit će se dio koji će se povezati na mjestu uklanjanja postojećeg polukružnog vanjskog spremišta izvan funkcije. Na mjestu spoja probit će se otvor u obodnom zidu propisane širine komunikacije 1,80 m. Dogradnja će se izvoditi u tlocrtnim gabaritima 27,60 m x 17,53 m, a ukupni tlocrtni gabariti zgrade nakon rekonstrukcije iznose 51,30 m x 17,53 m.

U novom krilu zgrade formirat će se prostor za smještaj 15 djece jasličke dobi, natkrivena terasa, polivalentna dvorana te gospodarski sklop. Na sjevernom pročelju formirat će se novi ulaz u dograđeni dio zgrade. U postojećem dijelu zgrade izvodit će se djelomična reorganizacija unutarnjih prostora. Visina vijenca (atike ravnog krova) na sjevernom pročelju će iznositi 3,80 m, a na južnom pročelju iznosi 4,30 m.

Provedbom projektnog prijedloga dogradnje Dječjeg vrtića Kotoriba povećat će se kapacitet dječjeg vrtića čime će se omogućiti smještaj djece jasličke dobi. Sukladno povećanju broja djece stvara se izravna potreba za zaposlenjem novih djelatnika dječjeg vrtića, odnosno potreba za povećanjem broja odgajatelja/ica. Povećanjem korisnog prostora građevine predviđa se zapošljavanje i popratnog osoblja (čistačice) na puno radno vrijeme s obzirom da je trenutna čistačica zaposlena samo na pola radnog vremena.

Također, kroz poboljšanje društvene infrastrukture i socijalnih usluga na području općine, može se očekivati doseljavanje mladih obitelji, što može dovesti do neizravnog povećanja radnih mjesta kroz razvoj malog ili srednje poduzetništva od strane tih istih ljudi

IZVORI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA:

Projekt rekonstrukcije (dogradnja) javne ustanove Dječji vrtić Kotoriba financira se sredstvima iz proračuna Europske unije (85%) te iz proračuna Republike Hrvatske (15%), preko Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., Podmjere 7.4 „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu„ Operacije 7.4.1., Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

UKUPAN IZNOS POTPORE: 4.375.131,53 kuna.


Ovdje preuzmite glavni projekt zgrade DV Kotoriba.