Natječaj – odgojitelj/
odgojiteljica

dv-kotoriba-logo-novo123

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

I.Svetomartinskog 1

KOTORIBA, ­­­­­27.11.2018.

 

 

NATJEČAJ

Za odgojitelja/odgojiteljicu

Rad na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

Uvijeti: – Kandidati moraju ispunjavati uvijete propisane Zakonom o  predškolskom odgoju i obrazovanju.

                     Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu priložiti:

                 – kratak životopis

     – domovnicu         

– dokaz o stručnoj spremi

– potvrdu o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci)

 

Priložena dokumentacija mora biti u izvorniku ili ovjerena preslika.

 

Prijave na natječaj podnose se u  roku 8 dana od dana objave, na adresu Dječji vrtić Kotoriba, I.Svetomartinskog 1, s naznakom :

„za natječaj odgojitelja-ne otvarati“

 

      Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                           UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                                 DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA