Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kotoriba temeljem Odluke donesene na 8. sjednici održanoj 1.12.2023. te članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22) i članka 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kotoriba, donosi odluku o raspisivanju natječaja:

NATJEČAJ

za stručni suradnik logoped (m/ž), određeno do 30.06.2024., 4 sata tjedno, 1 izvršitelj

Uvjeti:  za stručnog suradnika- LOGOPED/ICA može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.

            Uz pisanu zamolbu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje  o nekažnjavanju  (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu.

Ovaj natječaj bit će objavljen 4.12. 2023. godine istovremeno na oglasnim mjestima i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Kotoriba, kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje.

Prijave na natječaj podnose se u roku  osam dana od dana objave, na adresu Dječji vrtić Kotoriba, I.Svetomartinskog 1, s naznakom: „Natječaj-stručni suradnik logoped – ne otvarati“

KLASA: 112-03/23-01/12

URBROJ: 2109-98-23-1

                                                                                                        UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                     DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA

Leave your comment