Natječaj – stručni suradnik

dv-kotoriba-logo-novo123

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

I.Svetomartinskog 1

40329 KOTORIBA

 

KLASA: 112-01/16-01/03

URBROJ: 2109-98-16-1

Kotoriba, 05.11.2018.

Na temelju članka 15. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Kotoriba raspisuje

NATJEČAJ

 

za stručni suradnik logoped (m/ž), određeno do 30.06.2019.., 4 sata tjedno, 1 izvršitelj

Uvjeti:       – za stručnog suradnika- LOGOPED/ICA može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju    (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.

Uz pisanu zamolbu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje o nekažnjavanju  (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu.

Prijave s potrebnim dokumentima podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA,I. Svetomartinskog 1, s naznakom: „Natječaj-stručni suradnik logoped“.

Sva dokumentacija prilaže se u preslici (nisu potrebni izvornici niti ovjerene preslike).

Natječaj je otvoren od 06.11.2018. godine do 14.11.2018. godine.

 

 

                                                 UPRAVNO VIJEĆE

                                               DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA

Leave your comment