Obavijest o upisima djece 2023./2024.

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić Kotoriba  u pedagošku godinu 2023./2024. trebaju podnijeti zahtjev za upis u kojem je navedena potrebna dokumentacija za upis. Zahtjev za upis se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Zahtjev i potrebnu dokumentaciju predaju samo novi korisnici, dok postojeći korisnici usluga dječjeg vrtića ne trebaju ponovno predavati zahtjev niti dokumentaciju.

Zahtjev za upis djece sa svom potrebnom dokumentacijom koja je navedena u istom, predaje se  osobno u prostorijama Dječjeg vrtića Kotoriba I. Svetomartinskog 1  u vremenu od 22.05.2023. do 26.05.2023. godine od 08 do 14 sati.

Zahtjevi pristigli prije i poslije tog datuma kao i zahtjevi bez potpune dokumentacije neće se razmatrati u okviru ovog natječaja.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kotoriba te na  web  stranici  vrtića najkasnije do 30. lipnja  2023.

                                                                                              Zamjenica ravnateljice DV Kotoriba

                                                                                      Diana Šarek

Zahtjev za upis djece 2023.